Cysylltu

Am ymholiadau cyffredinol, danfonwch neges i cysylltu@cffi-llanddeiniol.cymru

 

Er mwyn cysylltu gyda un o’n swyddogion defnyddiwch y dolenni isod.

 

Swyddogion

Gethin Hughes
Cadeirydd • Chairman
Dilwyn Harries
Is-Gadeirydd • Vice Chairman
Guto Lewis
Ysgrifennydd • Secretary
Dewi Davies
Trysorydd • Treasurer